Eklavya Publications

 

 

Books Available 

 

Stories  from Here and There

 

Moments of Parenting
( English )

 

Moments of Parenting
( Hindi )

 

Eklavya Sari

(Also available in pdf file)

 

Eklavya Sari

Pre School

 

School Discipline Tips

(Also available in pdf file)

 

Books Available at

Navbharat Sahitya Mandir 

Ahmedabad

 

Dharatino Chhedo Ghar

 

Meghadhanushi Manunio

 

Sapanana Sodagaro

 

Khabhe Kothlo Desh Moklo

 

Shunya Mathi Sharjan

 

Harifai Mukta Bhai Bahen

 

Tamara Balak Ne
Kevi Rite Kahesho

 

Balak Ni Shikhwani
Kshamata Olakho
Ane Viksavo

 

Moments of Parenting
(Gujarati)

 

Ma Baap Ane Balak

 

Vinela Moti

 

Audio Cassette & CD's

Available only at Core House

1. Strange

2. Shravaniyam

3. Shravaniyam-2

4. Shravaniyam-3

Other Books

 

Bachho ki Kahaniya

 

Voices From Within

 

[ HOME ]